خریت + خلاف سنگین !!!   

خوب این شد ۲تا پست با یک بلیت !

****قسمت اول !! خریت

اول از دوشنبه شب بگم . جای همه خالی با امیر دوستم دوشنبه ۱۸ حرکت کردیم به مقصد سیاه سنگ ولی متأسفانه ساعت ۲۲:۴۵ به پناهگاه شیرپلا که رسیدیم زانوی من درد گرفت و دیگه توان رفتن نبود. گفتیم شب همینجا بمونیم و صبح ادامه بدیم.

شام ماکارونی خوردیم و یه چای حسابی و آماده واسه خواب !

وای خواب !

کیسه خواب ها رو آماده کردیم و ۱۲ سعی کردیم بخوابیم . ولی !!!! هوا اونقدر سرد بود که آب یخ بسته بود ! کیسه خواب من بدبخت هم برای ۵+ بود نه ۵- !!!!

خودتون تا ۶ صبح رو تصور کنید چه بلایی سرم اومد !

****قسمت دوم !! خلاف سنگین

دیشب با احسان و ۲تا دیگه از بروبچز ساعت ۲۳ رفتیم کوهسار

باد زیاد میومد ولی یه آلاچیق خالی ( تو اون سرما همش پر بود ) پیدا کردیم و رفتیم توش !

دست نفر قبلی درد نکنه با سنگ چین یه اجاق فسقلی درست کرده بود ! خلاصه چوب ها رو ریختیمو چای و سوسیس ! و قلیون !

خوش گذشت !!!

لینک
جمعه ۱۸ آبان ۱۳۸٦ - ۱٠:۳۳ ‎ب.ظ - کسری