تب تلخ   

خدا ما رو برای هم نمی خواست

                  فقط می خواست همو فهمیده باشیم

بدونیم نیمۀ ما مال ما نیست

                  فقط خواست نیمه مونو دیده باشیم

تموم لحظه های این تب تلخ

                  خدا از حسرت ما با خبر بود

خودش ما رو برای هم نمی خواست

                  خودت دیدی دعامون بی اثر بود . ..

** دیروز سر یه حماقت و بی تجربگی و بی دقتی یه دوست خوب و از دست دادم !عصبانی

خاک بر سرم مژه

*** توضیحات مهم : ١- شعر هیچ ربطی به مطلب نداشت حال کردم باهاش گذاشتم

٢- اون مثلا دوست همچین چیز ماالی هم نیست ، مثل آدم معذرت خواهی و قبول کنه دوستیم ، نکنه ک..ن لقش !

٣- اون تیریپ " خاک بر سر " هم حال میداد نوشتم !

لینک
شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸۸ - ٥:٥٥ ‎ب.ظ - کسری