نمیتونم...

هیچ کس دوست نداره توی زندگی ِکسی "نفر دوم" باشه.

امروز " نتونستم" .          خدا نمیخوام به اون لغت لعنتی ِآخر برسم...

/ 2 نظر / 11 بازدید
مرسده

هیچ کس دوست نداره توی زندگی کسی نفر دوم باشه این جمله درست تره

مرسده

من بودم اسمشو میذاشتم صغری خانم پیشیو میگم[نیشخند]